Debbie Donker

STADSGEDACHTEN: Serie in ontwikkeling, weergave van het stedelijk landschap door middel van fotocollages


materiaalFotografie, analoog met digitale nabewerking